Nieuwsbrief – Extra editie – voorjaar 2023

Deze nieuwsbrief gaat speciaal in op de adviesaanvraag die door Havensteder is gedaan voor het sociaal plan en het sloopbesluit dat is genomen. Het is belangrijk dat u kennis neemt van deze nieuwbrief, omdat hierin ook een uitnodiging is opgenomen voor informatiebijeenkomsten voor de bewoners.

Project Rise

Inmiddels is er op 7 januari een informatiemeeting via Teams geweest waa r aan een 30- tal bewoners hebben deelgenomen. Tijdens deze meeting was het mogelijk om vragen te stellen aan alle aanwezigen waar ronder Havensteder, RED Company en de gemeente Rotterdam. Alle bewoners waren hiervoor uitgenodigd. Als bestuur zijn wij meer voor een fysieke … Lees meer