RISE: Definitieve plattegronden

Het was een intens proces. In november 2022 werden de plattegronden al eens gepresenteerd als de definitieve versie en deze tekeningen werden ook meegenomen in de presentatie van het sociaal plan in maart 2023. In juni 2023 kwam welstand met een aantal opmerkingen ten aanzien van de buitenzijde van de Coolsingeltoren. Het zag er teveel … Lees meer

Nieuwsbrief – Extra editie – voorjaar 2023

Deze nieuwsbrief gaat speciaal in op de adviesaanvraag die door Havensteder is gedaan voor het sociaal plan en het sloopbesluit dat is genomen. Het is belangrijk dat u kennis neemt van deze nieuwbrief, omdat hierin ook een uitnodiging is opgenomen voor informatiebijeenkomsten voor de bewoners.

Project Rise

Inmiddels is er op 7 januari een informatiemeeting via Teams geweest waa r aan een 30- tal bewoners hebben deelgenomen. Tijdens deze meeting was het mogelijk om vragen te stellen aan alle aanwezigen waar ronder Havensteder, RED Company en de gemeente Rotterdam. Alle bewoners waren hiervoor uitgenodigd. Als bestuur zijn wij meer voor een fysieke … Lees meer