Nieuwsbrief – Extra editie – voorjaar 2023

Deze nieuwsbrief gaat speciaal in op de adviesaanvraag die door Havensteder is gedaan voor het sociaal plan en het sloopbesluit dat is genomen. Het is belangrijk dat u kennis neemt van deze nieuwbrief, omdat hierin ook een uitnodiging is opgenomen voor informatiebijeenkomsten voor de bewoners.

Aan de slag in onze nieuwe activiteitenruimte

Door Corona kwam er een spontaan einde aan vele van onze bewonersactiviteiten. Na de Coronaperiode was de ruimte die wij normaliter gebruikten helaas niet meer beschikbaar, omdat deze een andere bestemming krijgt. Gelukkig hebben wij de hand weten te leggen op een ruimte die door RED company ter beschikking wordt gesteld aan het Hofplein 33. … Lees meer

Nieuwsbrief 4 – 2022

We zijn alweer aan het einde van 2022 aangeland. Binnenkort kunnen we aan de slag in onze vervangende verenigingsruimte. Daarnaast zijn er in de afgelopen tijd behoorlijk wat stappen gezet met betrekking tot het sociaal plan. Een spannende periode breekt aan in het begin van het komende jaar.

Nieuwsbrief 3 – 2022

Ook in het derde kwartaal van 2022 is er weer van alles te melden. We werken hard aan de bewonersoverleggen in het kader van Project Rise, ook hebben we binnenkort weer een ruimte voor onze activiteiten beschikbaar.

Nieuwsbrief 2 – 2022

Ook in het tweede kwartaal van 2022 is er weer van alles te melden. We werken hard aan de bewonersoverleggen in het kader van Project Rise.

Nieuwsbrief 4 – 2021

Recentelijk hebben wij de nieuwsbrief nummer 4 uitgebracht. Sinds het vaststellen van de NVU in de gemeenteraad, heeft er aardig wat stof gewaaid. Wij informeren u hierover in deze nieuwsbrief

Bewonerslunches

Maandelijks organiseren wij een bewoners lunch voor wie hier maar behoefte aan heeft, dit doen wij op maandagmorgen aansluitend op de seniorensport. Iedereen is welkom maar ook hier geldt maximaal 40 deelnemers en aanmelden vooraf. Voor deze activiteit subsidies voor verkregen via Opzoomer mee en Havensteder. Op dit moment vindt deze activiteit als gevolg van het Covid-19 virus … Lees meer

Bewonersavonden

Twee maal per jaar houden wij een informatieve bewonersavond, met als insteek informatie verstrekken waar behoefte aan is op dat moment. De avonden worden door het bestuur georganiseerd met diverse gastsprekers en altijd in samenwerking met Havensteder en diverse ouderenorganisaties. Deze avonden openen wij altijd met een gezamenlijke koffietafel, heerlijke belegde broodjes en wat u maar te drinken … Lees meer