Project Rise

//

Inmiddels is er op 7 januari een informatiemeeting via Teams geweest waa r aan een 30- tal bewoners hebben deelgenomen. Tijdens deze meeting was het mogelijk om vragen te stellen aan alle aanwezigen waar ronder Havensteder, RED Company en de gemeente Rotterdam. Alle bewoners waren hiervoor uitgenodigd. Als bestuur zijn wij meer voor een fysieke bijeenkomst omdat dan alle bewoners de kans hebben zich te laten horen maar helaas kan dit nu niet. Er zijn door Havensteder tijdens deze meeting wederom duidelijk harde toezeggingen geuit over de expliciete wensen over hoogte huur en terugkeer alle bewoners ongeacht inkomen. Wij zijn daar alle lange tijd voor aan het strijden, dit zijn de feiten:

  • Tenminste 226 sociale huurwoningen terug in de eventuele nieuwbouw
  • Alle bewoners kunnen over naar de nieuwbouw met de huur die zij op dat moment betalen. ( minimale eis bewonersvereniging)
  • voorgaande geldt ook voor zogenaamde “Scheefwoners“.
  • bewoners zo veel mogelijk ontzorgen.
  • maatwerk leveren daar waar nodig.

Op 18 januari heeft RED Company een presentatie gegeven via Zoom waar alle omwonenden en bewoners aan konden deelnemen. De deelname hieraan was een stuk hoger dan op 7 januari. Ook in deze zoommeting heeft Havensteder weer de harde toezeggingen herhaald. RED heeft een  duidelijke  presentatie  gegeven  over  hun  plannen en de impact voor bewoners. Als bestuur blijven wij er scherp opzitten en zullen mee blijven praten over de toekomst zolang alle betrokken  partijen zich tussen  de vastgestelde grenzen voor dit soort projecten, blijft bewegen. We houden u zo veel mogelijk op de hoogte.

Na het zien van de presentatie van RED zijn er zorgen naar voren gekomen, waarvan wij denken dat er goede en ook harde afspraken over moeten komen voordat Havensteder  een beslissing neemt. Wat ons betreft kan het project ook niet plaatsvinden als die afspraken er niet komen. Denk aan bouwtraject, tijdelijke huisvesting type en aantal woningen. (minimaal volgens afspraak 226)

Nogmaals willen wij graag herhalen, dat wij  op dit  moment  niet voor of tegen het project zijn. Wij informeren ons, kijken vanuit alle hoeken naar de voornemens die er bestaan en schatten daarnaast de Kans in dat het project er wet of niet komt. Maar  nogmaals:  mocht het er komen (omdat de partijen die daarover gaan dat beslissen), dan willen wij verregaande afspraken met Havensteder hebben, om voor iedere huurder maximale compensatie te krijgen en goede afspraken te hebben voor de toekomst.