RISE: Definitieve plattegronden

//

Het was een intens proces. In november 2022 werden de plattegronden al eens gepresenteerd als de definitieve versie en deze tekeningen werden ook meegenomen in de presentatie van het sociaal plan in maart 2023.

In juni 2023 kwam welstand met een aantal opmerkingen ten aanzien van de buitenzijde van de Coolsingeltoren. Het zag er teveel als een kantoorgebouw uit en weinig als woningen. De buitenkant moest aantrekkelijker. RED en architect Powerhouse daaraan invulling gegeven. Daardoor veranderden de plaatsen van balkons en raampartijen. Daardoor veranderden ook de plattegronden.

Bewoningsvereniging Delftse Poort was in eerste instantie niet tevreden met de nieuwe tekeningen en is daarom ook de discussie aangegaan met Havensteder en RED om betere plattegronden te krijgen… na een discussie die het hele najaar duurde, zijn er nu definitieve tekeningen.

De BAG adviseerde ons dat we het maximale uit de onderhandelingen hadden gehaald om goede plattegronden te krijgen en op 13 december j.l. werden de plattegronden aan bewoners gepresenteerd.

Hieronder vindt u de plattegronden zoals deze nu zijn: