Bewonerslunches

//

Maandelijks organiseren wij een bewoners lunch voor wie hier maar behoefte aan heeft, dit doen wij op maandagmorgen aansluitend op de seniorensport. Iedereen is welkom maar ook hier geldt maximaal 40 deelnemers en aanmelden vooraf. Voor deze activiteit subsidies voor verkregen via Opzoomer mee en Havensteder. Op dit moment vindt deze activiteit als gevolg van het Covid-19 virus niet plaats.